Linearny wzrost granatów w dynamicznie metamorfizowanych łupkach łyszczykowych pasma Starej Kamienicy

Jacek Siemiątkowski

Abstract


Przedstawiono granat z łupków łyszczykowych. Wykazano, że wzrastał on w dynamicznie zmieniających się warunkach, a jego skład zmieniał się od centrum bogatego w Ca i Mn do prawie czystego almandynu z niewielką domieszką Mg. Almandyn tworzy się w cieniu wcześniej utworzonego granatu tworząc automorficzne ściany.

LINEAR GROWTH OF GARNETS IN DYNAMICALLY METAMORPHOZED MICA SCHISTS OF THE STARA KAMIENICA RANGE (SUDETES, SW POLAND).

Summary
The article presents the results of studies performed on a garnet selected from schists of the Stara Kamienica range. It grew in dynamically changing conditions and its composition altered from the Ca – and Mn – rich on in the center to the almost pure almandine with a small admixture of Mg. The almadine forms idiomorphic walls in the shadow of already existing garnet.

Full Text:

PDF (Polish)