Duksyt - żywica kopalna?

Günter Krumbiegel

Abstract


Duksyt jako kopalna żywica z warstw węgli brunatnych z kopalni Emeran w Duchcov, w północnych Czechach, został po raz pierwszy opisany przez Doeltera w 1874 r. Od 1983 r. nowe znaleziska duksytu zostały opisane z odkrywkowych kopalni węgla brunatnego Bilina i Vršany (Czechy). Duksyt koncentruje się przeważnie w skamieniałych (zsylifikowanych) pniach drzew, szczególnie. Taxodium dubium (Sternberg) Heer. W pniach liczne szczeliny wypełnione są kryształami dolomitu i duksytem w formach kropli i pokryw. Duksyt został również znaleziony jako ścisłe wypełnienie szczelin w białym, twardym i zwartym węglanie pelitowym. Ostatnie badania pozwalają na stwierdzenie, że duksyt nie może dziś już uchodzić za czystą żywicę kopalną, tylko za mieszaninę węglowodorów z żywicą i woskiem pochodzenia roślinnego. Węglowodory łączą się jak następuje: C18 - trójpierścieniowe diterpeny (24%), driman (3%), C16 - dwupierścieniowe seskwiterpeny (2%), labdan (6%), symonellit (2%), reteny (5%). Są to produkty diagenezy terpenów, które są składnikami żywicy. Reteny i symonellit zawierają materiały zapachowe. Duksyt nie nadaje się do wykorzystania w przemyśle jubilerskim. Jednak z uwagi na swoją rzadkość jest interesujący dla zbieraczy minerałów. Ze względu na wysoką zawartość żywicy powinien być zaliczany do akcesorycznych żywic kopalnych.

DUXITE — A FOSSIL RESIN?

Summary

Duxite was firstly described by Doelter in 1874 as a fossil resin (organic mineral) from the Miocene brown coal seams of the North Bohemian Basin (Czech Republic). Since 1983 new finds have been described from the Bilina and the Vrsany open-cast mines in Bohemia (Czech Republic). TheDuxite usually concentrates in fossilized (siliceous) trees, especially Taxodiumdubium (Sternberg) Heer. The resin occurs as encrustations and pearls in fossil trunks or as smaller or larger lentils or kidneys. The duxite has also been found as a compact mass that fills in fissures within white, hard, compact pelitic carbonates (dolomites). The present studies of duxite indicate, that it is not a pure fossil resin but a mixture of saturated hydrocarbons: diterpenes (24%), drimanes (5%), sesquiterpenes (2%), lapdanes (6%), simonellite (2%), and retene (5%). These substances indicate a low rate of carbonification. The retene and simonellite contain aromatic groups that give off a typical scent. The duxite is a 'resin-like' bitumen, composed of a mixture of bitumen, resins and waxes. This is not suitable for jewellery industry, however due to its rarity it is of great interest for mineral collectors. Nevertheless, due to the high content of resin, the duxite can be characterized as an accessory fossil resin.

Full Text:

PDF (Polish)