Niekonwencjonalne przykłady wykorzystania darniowych rud żelaza

Janusz Skoczylas

Abstract


Odkrycie, wydobycie, przetworzenie i zastosowanie darniowych rud żelaza przyczyniło się do powstania państwa polskiego. Na kanwie tej opinii, prezentowanej w "Najkrótszej historii Polski", autor przedstawia przykłady zastosowania w przeszłości rud darniowych jako materiału budowlanego, jako surowca mającego zastosowanie w rolnictwie i przemyśle chemicznym.

UNCONVENTIONAL EXAMPLES OF MEADOW ORE USE

Summary
Discovery, extraction, production and use of meadow ores contributed to the rise of the Polish state. According to this opinion, presented in ”Najkrótsza historia Polski”, the present author gives some examples of using meadow ores as a building material, as well as in agriculture and chemical industry in the past.

Full Text:

PDF (Polish)