Młodoczwartorzędowa aktywność tektoniczna okolic Konina

Wojciech Stankowski, Małgorzata Nita, Dominik Pawłowski

Abstract


Wieloletnie badania geologiczne, palinologiczne i radiometryczne w okolicach Konina doprowadziły do zgromadzenia dowodów nie tylko na trzeciorzędowe, ale także czwartorzędowe zaangażowanie tektoniczne obszaru. Kluczowymi okazały się stanowiska Konin Przydziałki, Mikorzyn i Sławoszewek. Rozpoznana tam tektonika zrębowa, liczne uskoki oraz struktury iniekcyjne, dowodzą istnienia ruchów podłoża sięgających wczesnego i pełni vistulianu, a być może nawet okresu ustępowania ostatniej pokrywy lodowej. Ewentualny czas najmłodszej aktywności tektonicznej wymaga jednak pełniejszego uzasadnienia.

YOUNG QUATERNARY TECTONIC ACTIVITY OF KONIN AREA (CENTRAL POLAND)

Summary
A good exemplification of Tertiary and Quaternary tectonics was found near the town of Konin neigbourhood at sites Konin–Przydziałki and Mikorzyn. Many years of geological, palynological and radiometric research in the Mikorzyn and Sławoszewek sections confirmed, the occurrence of Quaternary tectonic activity, as well as its young age, up to last glaciation advance. Tectonic faults and injection structures were recognised. They cut into the South Polish (Elsterian) and Middle Polish (Saalian) glacial strata, as well as Eemian and early Vistulian (Weichselian) sediments.

Full Text:

PDF (Polish)