Kompleksowe mierniki presji na zasoby naturalne

Jerzy Śleszyński

Abstract


.