Warsztaty Międzynarodowego Stowarzyszenia Sedymentologii — Analiza facjalna oraz wysokorozdzielcza stratygrafia sekwencji i cyklostratygrafia w przejściowych sukcesjach fluwialno-płytkomorskich — Sofia, Bułgaria, 09–13.09.2002

Anna Wysocka

Abstract


.