Modelowanie morfogenezy otwornic: ocena krytyczna oraz wstępne wyniki symulacji. -

Jarosław Tyszka, Paweł Topa, Paweł Łabaj

Abstract


.

Full Text:

PDF (Polish)