Wyniki analizy mikropaleontologicznej mikroskamieniałościredeponowanych do lessu młodszego górnego w wybranych stanowiskach Wyżyny Lubelskiej (Polska) i Wyżyny Wołyńskiej (Ukraina)

Jolanta Paruch-Kulczycka, Roman Chlebowski, Leszek Lindner

Abstrakt


.

Pełny tekst:

PDF