Surowce skalne jako budulec romańskiego kościoła w Kotłowie koło Kalisza

Małgorzata Kasprzak

Abstrakt


Surowce skalne jako budulec romańskiego kościoła w Kotłowie koło Kalisza
Obecnie coraz więcej osób podziwia piękno Polskiej architektury. Ludzie doceniają jej wartość jako narodowe dziedzictwo wnoszone do Europy. Romański kościół w z Kotłowa koło Kalisza jest bez wątpienia częścią naszego spadku po przeszłości. Jest to jedna z najstarszych świątyń w Polsce datowana już najprawdopodobniej na XII wiek. Jego wartości geologiczne również powinny być docenione. Został on bowiem zbudowany z ciekawego materiału skalnego. W jego ścianach można obserwować zarówno eratyki granitowe, syenitowe, granulity jak i lokalne piaskowce.


STONE BUILDING MATERIALS IN A ROMANESQUE CHURCH IN KOT³ÓW NEAR KALISZ (CENTRAL POLAND)
Summary
Nowadays a lot of people marvel at the beauty of Polish old architecture. They emphasise its value as the nation's contribution to the European cultural heritage. The romanesque church in Kot³ów near Kalisz is certainly a part of this European legacy. It is one of the oldest churches in Poland, dating probably from the 12th century.Moreover, its geological value should be appreciated the church was built of the particulariy interesting material. In the structure of its walls you can distinguish sandstones, erratic granites, syenites and granulites.

Pełny tekst:

PDF