Nowe dane na temat fauny kręgowców w "piaskowcach plakodermowych" z rejonu Daleszyc (Góry Świętokrzyskie)

Piotr Szrek

Abstract


Na podstawie wstępnej analizy oznaczeń fauny z „piaskowców plakodermowych” Güricha (1896) oraz Czarnockiego (1919) i porównaniem ich z nową kolekcją (nr OS–223) stwierdzono, że oznaczenie tejże fauny na poziomie rodzajów i gatunków, jest bardzo niepewne i może budzić kontrowersje. Nie mogąc jednak przebadać kolekcji Güricha i Czarnockiego (zaginęły w czasie wojny), autor po analizie swojego materiału potwierdził obecność prawie wszystkich wymienionych przez Güricha (1896) i Czarnockiego (1919) rzędów i rodzin ryb pancernych. Stwierdzono występowanie licznych przedstawicieli Arthrodira, a także odcisków płyt przedstawicieli rzędu Antiarcha, którego obecność w dewonie świętokrzyskim w ogóle, była wątpliwa.

NEW DATA ON THE VERTEBRATE FAUNA IN THE “PLACODERM SANDSTONE” FROM THE DALESZYCE AREA (HOLY CROSS MOUNTAINS)
Summary
Preliminary analysis of descriptions of “Placoderm Sandstone” fauna by Gürich (1896) and Czarnocki (1919), and comparison with the author’s new collection (no. OS–223), revealed that identification of that fauna at the species level is dubious. It isunlikely to see the Gürich and Czarnocki’s collections (lost during the war time). Review of the newly collected material confirmed the presence of almost all the orders and families of placoderm fish listed by Gürich and Czarnocki. Especially important is the rediscovery of fragments of antiarchs, as the whose presence of the order Antiarcha in the Devonian of the Holy Cross Mountains was doubted. Besides, the presence of the Arthrodira representatives is documented.

Full Text:

PDF (Polish)