V. Panoš — Karsologická a speleologická terminologie. Výkladovýslovník s ekvivalentyveslovenštine a jednacíchjazycíchMezinárodníSpeleologické Unie (UNESCO), (angličtina, francouzština, italština, nemčina, ruština, španělština)

Jerzy Głazek

Abstract


.