Wykorzystanie nowych możliwości systemów interpretacyjnych do określania optymalnych stref dla poszukiwań węglowodorów na przykładzie zdjęcia 3D Komarów-Zubowice

Barbara Czerwińska, Anna Haber, Jolanta Raczyńska

Abstract


.

Full Text:

PDF (Polish)