Poszukiwanie obszarów facji sejsmicznej o korzystnych parametrach zbiornikowych w rejonie Grabowiec–Rachanie przy zastosowaniu procedury SLIM (Seismic Lithologic Modelling)

Krzysztof Dzwinel

Abstract


.

Full Text:

PDF (Polish)