Poszukiwanie obszarów facji sejsmicznej o korzystnych parametrach zbiornikowych w rejonie Grabowiec–Rachanie przy zastosowaniu procedury SLIM (Seismic Lithologic Modelling)

Krzysztof Dzwinel

Abstrakt


.

Pełny tekst:

PDF