Zastosowanie kompleksowego profilowania akustycznego (KPA) do określania parametrów sprężystych skał na przykładzie otworów z synklinorium lubelskiego

Tomasz Mądry

Abstract


.

Full Text:

PDF (Polish)