Charakterystyka systemu naftowego młodszego paleozoiku rowu lubelskiego w świetle wyników modelowań parametrów petrofizycznych

Tomasz Maćkowski, Beata Reicher, Artur Piotr Łapinkiewicz

Abstrakt


.

Pełny tekst:

PDF