Charakterystyka systemu naftowego młodszego paleozoiku rowu lubelskiego w świetle wyników modelowań parametrów petrofizycznych

Tomasz Maćkowski, Beata Reicher, Artur Piotr Łapinkiewicz

Abstract


.

Full Text:

PDF (Polish)