W.A. Marr & C.E. Fairhurst (red.) — Nieniszczące i zautomatyzowane badanie właściwości skał i gleb ASTM

Witold C. Kowalski, Marek Barański

Abstract


.