Granica ordowik/sylur — poziomy graptolitowe a chronostratygrafia: problemy i nowe koncepcje

Teresa Podhalańska

Abstract


Przedmiotem pracy jest przedstawienie najnowszych poglądów dotyczących ustalenia granic jednostek biostratygraficznych (poziomów graptolitowych) w interwale granicznym ordowik/sylur jak również problemów związanych z określeniem na ich podstawie granic jednostek chronostratygraficznych. Rewizja schematu stratygraficznego w standardowym profilu Dob’s Linn (Szkocja) oraz nowe dane stratygraficzne uzyskiwane ostatnio na podstawie analizy profilów O/S w Chinach stały się podstawą rewizji granicy ordowik/sylur, w myśl której poziom acuminatus proponuje się podzielić na ascensus i acuminatus, gdzie spąg poziomu ascensus wyznacza pierwsze pojawienie się A. ascensus i P. praematurus . Dolna granica poziomu ascensus wyznaczałaby więc spąg rhuddanu i spąg syluru. Dane te są porównywane z najnowszymi wynikami badań autorki dotyczącymi granicy ordowiku i syluru w północnej Polsce (wyniesienie Łeby) i synklinie bardziańskiej.

THE ORDOVICIAN/SILURIAN BOUNDARY — GRAPTOLITHIC BIOZONATION AND CHRONOSTRATIGRAPHY: PROBLEMS AND NEW IDEAS
Summary
Despite continuous study and considerably discussion a number of essential problems concerning the Ordovician/Silurian boundary and its stratotype have been lately raised and the new ideas relevant to the Ordovician/Silurian transition continue to be expressed. The new data from well preserved and rich in fauna Chinas’profiles as well as restudy of the Dob’s Linn (Scotland) standard profile caused that a revision to the biostratigraphic definition of the O/S boundary is proposed. According to the newest suggestion the basal of the Silurian is the Akidograptus ascensus Zone which is overlain by the acuminatus Zone. These data are compared with the essential results of the recently investigated profiles from the Łeba Elevation (northern Poland) and Holy Cross Mts.

Full Text:

PDF (Polish)