Znaczenie stratygraficzne mikroorganizmów z rodzaju Bolboforma (Protophyta, incertae sedis) w osadach miocenu środkowego zapadliska przedkarpackiego i Roztocza (Polska)

Jolanta Paruch-Kulczycka

Abstract


Opracowanie prezentuje wyniki mikropaleontologicznych badań Bolboforma występujących w osadach miocenu środkowego zapadliska przedkarpackiego i Roztocza. Przedstawia stratygraficzną pozycję sześciu gatunków bolboform zidentyfikowanych w tych osadach: Bolboforma reticulata Daniels & Spiegler, 1974, B. moravica Redinger, 1992, B. danielsi Murray, 1984, B. badenensis Szczechura, 1982, B. cf. aculeata Daniels & Spiegler; 1974, B. comressispinosa Spiegler, 1991, przyporządkowując je czterem standardowym poziomom bolboformowym w obrębie badenu i sarmatu. Po raz pierwszy stwierdza się obecność Bolboforma moravica Redinger, 1992 i Bolboforma compressispinosa Spiegler, 1991 w osadach miocenu środkowego polskiej części zapadliska przedkarpackiego. Występowanie Bolboforma compressispinosa Spiegler, 1991 nigdy dotychczas nie było odnotowane na obszarze Paratetydy Centralnej.

STRATIGRAPHIC VALUE OF BOLBOFORMA (PROTOPHYTA, INCERTAE SEDIS) OF THEMIDDLEMIOCENE DEPOSITS FROM THE CARPATHIAN FOREDEEP AND ROZTOCZE UPPLAND (POLAND)
Summary
Results of micropaleontological investigation of Bolboforma Middle Miocene deposits from the Carpathian Foredeep and Roztocze Uppland (Poland) are presented in this paper. Six species were identified: Bolboforma reticulata Daniels & Spiegler,
1974, B. moravica Redinger, 1992, B. danielsi Murray, 1984, B. badenensis Szczechura,1982, B. cf. aculeata Daniels & Spiegler, 1974, B. comressispinosa Spiegler, 1991 and their stratigraphical distribution has been definited of four standart bolboforms Zones in the deposit interval spanning the badenian to sarmatian represented. Latest study has recorded pressence Bolboforma moravica Redinger, 1992 and Bolboforma compressispinosa Spiegler, 1991 which have never been described in theMiocene deposits in the Polish part of the Carpathian Foredeep. One of these, Bolboforma compressispinosa Spiegler, 1991 has not been found in the wholle Central Paratethys.

Full Text:

PDF (Polish)