Kontakt

Adres

Przegląd Geologiczny
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa

Osoba do kontaktu

Magdalena Mizerska
zastępca redaktora naczelnego
Tel.: 22 45 92 709
Email: przeglad.geologiczny@pgi.gov.pl

Wsparcie techniczne

Ewa Włodarczyk - sekretarz redakcji
Tel.: 22 45 92 533
Email: ewa.wlodarczykII@pgi.gov.pl