Author Details

Wojciech, Nemec, Poland

  • Vol 19, No 2 (1984): pp 7-236 - Articles
    Warstwy wałbrzyskie (dolny namur) w Zagłębiu Wałbrzyskim: analiza aluwialnej sedymentacji w basenie węglowym. [Wałbrzych Beds (Lower Namurian, Wałbrzych Coal Measures): analysis of alluvial sedimentation in a coal basin]
    Abstract  PDF