Author Details

Michniewicz, Marek, Poland

  • Vol 16, No 2 (1981): pp:7-141 - Articles
    Próba interpretacji wczesnych etapów tektogenezy Sudetów w naswiązaniu do teorii diapiryzmu wgłębnego oraz koncepcji głębokich rozłamów
    Abstract  PDF