Author Details

Leszek, Kurowski, Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski, pl. Borna 9, PL 50-204 Wrocław, Poland