Author Details

Dziemiańczuk, Krzysztof, Poland

  • Vol 18, No 2 (1984): pp 7-174 - Articles
    Mineralizacja tytanomagnetytowa i ilmenitowo-hematytowa w rozwoju metamorficzno-strukturalnym kompleksu łupkowo-kwarcytowego południowej części masywu Strzelina
    Abstract  PDF