Pozycja geologiczna wapieni wojcieszowskich względem serii zieleńcowej (spilitowo-keratofirowej) w SE części Gór Kaczawskich

Zdzisław Baranowski, Stanisław Lorenc

Abstract


W pracy przedstawiono stosunki przestrzenne między wapieniami krystalicznymi a serią zieleńcową, obserwowane w rejonie Wojcieszów-Podgórki (jednostka Bolkowa). Wapienie występują w obrębie skał zieleńcowych, tworząc w nich izolowane ciała. Pozycja wapieni względem serii zieleńcowej ma charakter pierwotny (sedymentacyjny). Działalność podmorskiego wulkanizmu stworzyła warunki rozwoju sedymentacji węglanowej poprzez zmianę głębokości i warunków fizykochemicznych panujących w basenie sedymentacyjnym.

Full Text:

PDF