Mikroskamieniałości z metamorfiku na wschód od Niemczy

Tadeusz Gunia

Abstract


W pracy przedstawiono wyniki badań mikropaleontologicznych metamorfiku wschodnich okolic Niemczy. Materiały zebrano z 12 stanowisk, w tym z łupków łyszczykowych, łupków kwarcytowo-grafitowych, łupków kwarcowo-skaleniowych, kwarcytów oraz z łupków skaleniowo-łyszczykowych. Opisano zespoły Acritarcha oraz towarzyszące im inne mikroskamieniałości o problematycznej przynależności systematycznej. Podjęto dyskusję z dotychczasowymi poglądami na wiek serii metamorficznych wschodniego obrzeżenia gnejsów sowiogórskich i przedstawiono wnioski wynikające z badań mikropaleontologicznych. Przedstawiono też próbę rekonstrukcji pierwotnej sekwencji litologicznej. 

Full Text:

PDF