Pelagiczne utwory turneju w południowo-wschodniej części Gór Bardzkich

Joanna Haydukiewicz

Abstract


W południcwo-zachodniej części Gór Bardzkich (w okolicy wsi Gołogłowy) w dwóch odkrywkach skał ilastych i ilasto-mułowcowych została stwierdzona turnejska fauna konodontowa. Skały te powstały w środowisku pelagicznym. Występują one w bezpośrednim sąsiedztwie górnodewońskich wapieni i zdaniem autorki stanowią najprawdopodobniej ich sedymentacyjny nadkład. Odkrycie turnejskiej fauny zaprzecza dotychczasowym poglądom na przebieg sedymentacji karbońskiej w tej części Gór Bardzkich, nie potwierdza również znaczenia fazy nassauskiej jako głównej fazy tektonicznej w tej jednostce geologicznej.

Tournaisian pelagic rocks in southwestern part of the Góry Bardzkie

Abstract
In southwestern part of the Góry Bardzkie (near the village of Gołogłowy) Tournaisian conodont fauna has been recognized in two exposures of clayey and clayey-muddy rocks. The rocks were deposited in pelagic environment and most probably overlain immediately Upper Devonian limestones. Prior opinions about a course of Carboniferous sedimentation in this region or significance of Nassau phase can no longer be maintained.


Full Text:

PDF