Sprężyste odsączanie wód z górotworu na obszarze kopalni rudy miedzi na monoklinie przedsudeckiej

Janusz Bieniewski, Tatiana Bocheńska

Abstract


W artykule rozwinięto schemat przebiegu zjawiska sprężystego odsączania wody z górotworu drenowanego przez kopalnie oraz opisano go zależnościami matematycznymi. Wykorzystując materiały podstawowe dotyczące obniżania się ciśnienia piezometrycznego w poziomach wodonośnych oraz ilości wód podziemnych dopływających do kopalni określono elementy składowe tych zależności. Następnie obliczono współczynnik sprężystej odsączalności poszczególnych poziomów wodonośnych oraz łączny dla całego odwadnianego górotworu.

Keywords


wody w gorotworze , wody w kopalni rudy