Dopływ wód podziemnych do kopalni rudy miedzi na monoklinie przedsudeckiej

Tatiana Bocheńska, Janusz Bieniewski

Abstract


W artykule przedstawiono przebieg procesu drenowania górotworu przez kopalnie w pierwszych dziesięciu latach ich działalności, na tle ogólnych warunków hydrogeologicznych rejonu złoża miedzi na monoklinie przedsudeckiej. Określono wpływ drenażu na poszczególne poziomy wodonośne, z ukazaniem roli kontaktów hydraulicznych typu sedymentacyjnego i tektonicznego. Wykazano, że dopływy do kopalni formują się wyłącznie z wód statycznych poziomów wodonośnych kontaktujących ze sobą.

Keywords


wody kopalniane, doplyw wody w kopalni

Full Text:

PDF