Brekcje tektoniczne południowego krańca bloku gnejsów sowiogórskich

Antonina Pacholska

Abstract


Powstanie brekcji tektonicznych, opisanych w niniejszej pracy, wiązało się z rozwojem strefy fleksurowo-uskokowej wzdłuż południowo-zachodniej krawędzi bloku sowiogórskiego. Szerokość tej strefy wynosi przypuszczalnie około 3 km. Brekcjowanie gnejsów zachodziło głównie wzdłuż uskoków inwersyjnych o przebiegu NW-SE i zaznaczyło się tam, gdzie powierzchnie uskokowe tworzyły duży kąt z powierzchniami foliacji metamorficznej w gnejsach. Południowa granica bloku sowiogórskiego przebiega skośnie do kierunku omawianej strefy dyslokacyjnej, co jest wynikiem jej przebudowy. Strefa ta, rozwinięta z fleksury, utworzyła się na obszarze uprzednio już wielokrotnie czynnej linii tektonicznej. Można więc sądzić, że przed pojawieniem się wstępnego ugięcia krawędzi bloku gnejsowego doszło do zabliźnienia starszych powierzchni nieciągłości w skałach. Okresem powstania rozpatrywanej strefy fleksurowo-uskokowej był najprawdopodobniej schyłek środkowego wizenu. W południowej części bloku ze zbrekcjowanymi gnejsami graniczą brekcje osadowe i zlepieńce dolnego karbonu Gór Bardzkich, złożone głównie z materiału sowiogórskiego. Sedymentacja wyżej wymienionych osadów, wieku dolnowizeńskiego, nie wiązała się jednak z aktywnością strefy fleksurowo-uskokowej występującej dziś w ich sąsiedztwie. Materiał brekcji i zlepieńców gnejsowych powstał przypuszczalnie w efekcie synsedymentacyjnej działalności uskoków występujących w centralnej części Gór Sowich. Uskoki te przebiegają w kierunku SW-NE. Na obszarze objętym badaniami można stwierdzić przejawy trzykrotnego nasilenia się ruchów tektonicznych w okresie dolnego karbonu: w dolnym wizenie, pod koniec środkowego wizenu i w wyższej części górnego wizenu.

On the tectonic breccias at southern edge of the Sowie Góry gneiss block

Abstract
Tectonic breccias described in the present paper were developed in a wide fault-zone running along southwestern edge of the Sowie Góry gneiss block. This fault-zone resulted from the rejuvenation of the old polygenetic tectonic line. The brecciated gneisses of the southern Sowie Góry about on the south against sedimentary breccias and conglomerates of the Lower Visean of the Góry Bardzkie, the sedimentary rocks being derived from the Sowie Góry metamorphic ones. Their sedimentation was controlled by the SW-NE faults cross-cutting the central part of the Sowie Góry gneiss block. The fault-zone discussed in this paper is younger than those Lower Visean conglomerates and sedimentary breccias and strikes in the NW-SE direction. It had been developing toward the end of the Middle Visean. Three periods of Early Carboniferous more intense tectonic movements were recognized in the study area, namely in Early Visean, at an end of Middle Visean, and in uppermost Visean (Sudetic Phase).


Keywords


Brekcje tektoniczne południowego krańca bloku gnejsów sowiogórskich

Full Text:

PDF