Zmienność złoża rud miedzi monokliny przedsudeckiej

Barbara Romanowska

Abstract


W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań zmienności parametrów złoża rud miedzi monokliny przed-sudeckiej. Geologiczna i statystyczna analiza obejmowała dwa rejony złożowe - bloki L i P, w których seria złożowa wykształcona jest w odmienny sposób. Materiał wyjściowy do powyższych badań stanowiły wyniki analiz próbek bruzdowych oraz rdzeni otworów odwiercanych w celu wyznaczenia stropu i spągu serii okruszcowanej. Uzyskane wyniki posłużyły do dokonania geologicznej i statystycznej analizy zmienności złoża.

The Variability of the copper-ore deposit in the Fore-sudetic Monocline

Abstract
This paper discusses the results of investigations on the variability of parameters characterizing the Foresudetic Monocline copper-ore deposit. Geological and statistical analyses refer to two selected regions, called block L and block P, and differing in the mode of development of the ledge series. Carefully examined were both groove-samples and drill-cores obtained from the drillings made in order to determine the top and the bottom of the ore-bearing series. These examinations resulted in the recognition of geological and statistical variability of the Foresudetic Monocline copper--ore deposit.


Keywords


zmiennosc ruda miedzi monokliny

Full Text:

PDF