Skały żyłowe kłodzko-złotostockiego masywu granitoidowego

Bogumił Wierzchołowski

Abstract


Podano petrograficzną charakterystykę pegmatytów, aplitów, żył kwarcowych, drobnoziarnistych odpowiedników granitoidów, diorytoidów i syenitoidów oraz lamprofiroidów stowarzyszonych z kłodzko-złotostockim masywem granitoidowym. Oprócz szczegółowych opisów mikroskopowych zamieszczono 26 analiz mikrometrycznych i 7 analiz chemicznych skał żyłowych. Wyprowadzone wnioski dotyczą genezy i późniejszych przeobrażeń skał żyłowych.

Dike rocks of the Kłodzko-Złoty Stok granitoid massif

Abstract
This paper presents petrographic characteristics of pegmatites, aplites, quartz veins, fine-grained counterparts of granitoids, dioritoids, syenitoids, and lamprophyroids accompanying the Kłodzko-Złoty Stok granitoid massif. Detailed microscopic descriptions as well as micrometric and chemical analyses are given. Origin and alternations of these dike rocks are discussed.


Keywords


Skały żyłowe kłodzko

Full Text:

PDF