Północny kontakt granitu Karkonoszy w rejonie Zakrętu Śmierci i Mniszego Lasu (Sudety Zachodnie)

Jerzy Żaba

Abstract


Praca przedstawia wyniki badań mezostrukturalnych prowadzonych w bezpośredniej strefie kontaktowej granitu Karkonoszy z północną okrywą w okolicach Szklarskiej Poręby (rejon Zakrętu Śmierci i Mniszego Lasu). Badaniami, poza naturalnymi terenowymi odsłonięciami, objęto pięć starych sztolni poszukiwawczych wchodzących pod wschodnią część izerskiego Grzbietu Wysokiego. W pracy określono przestrzenną pozycję stropu masywu Karkonoszy oraz charakter jego kontaktu z osłoną. Granit Karkonoszy na całym badanym obszarze podściela skały osłony. Jego strop na ogół zalega, horyzontalnie lub nieznacznie zapada na pomoc. Kontakt granitu z osłoną jest niezgodny, typowo intruzywny, rzadziej lokalnie tektoniczny. Często ma on charakter brekcji intruzywnej (agmatytu). W obrębie strefy egzokontaktowej stwierdzono flebity.

The northern contact of the Karkonosze granite with its country rocks in the vicinity of Szklarska Poręba (Western Sudetes)

Abstract
This paper deals with the results of mesostructural investigations carried out at the contact zone of the Karkonosze Granite with its northern country rocks in the neighborhood of Szklarska Poręba, the Isera Mts., Western Sudetes. Pre-, syn-, and post-intrusive structures were distinguished, spatial position of the roof of the Karkonosze Massif was recognised, and features of the contact zone were determined.


Full Text:

PDF