Mikroproblematyki z paragnejsów Gór Bystrzyckich.

Tadeusz Gunia, Bogumił Wierzchołowski

Abstract


W pracy przedstawiono wyniki kompleksowych badań paragnejsów z miejscowości Wyszki w Górach Bystrzyckich. Na podstawie szlifów petrograficznych i analiz chemicznych stwierdzono, że są to paragnejsy granatowo-łyszczykowe, powstałe z osadów ilastych, zawierających przypuszczalnie domieszkę zasadowego materiału tufogenicznego. W paragnejsach z Wyszek obserwować można dwie różne generacje biotytów. Jedna charakteryzuje się ułożeniem blaszek równoległym do pierwotnej stratyfikacji, natomiast druga ułożeniem ukośnym.
Na podstawie metod mikropaleontologicznych stwierdzono występowanie w badanych paragnejsach zespołu mikroproblematyków. Są to Acritarcha - najliczniej występujące, Algae incertae sedis, Coccolithophorineae, ?Foraminifera, Radiolaria, Porifera, Conodontophoridae? oraz Problematica incertae sedis. Na podstawie stwierdzonego zespołu mikroproblematyków, wśród których występują między innymi radiolarie oraz liczne igły gąbek, można przypuszczać, że pierwotne osady ilaste, z których powstały paragnejsy, były młodsze od proterozoiku

Full Text:

PDF