Granitoidy kłodzko-złotostockie i ich kontaktowe oddziaływanie na skały osłony (Studium petrograficzne)

Bogumił Wierzchołowski

Abstract


Opracowano petrograficznie granitoidy, skały żyłowe i ultramaficzne kłodzko-złotostockiego masywu intruzywnego oraz utwory kontaktowo-metamorficzne jego aureoli kontaktowej. Określono temperatury krystalizacji skaleni w granitoidach w oparciu o dwuskaleniowy termometr geologiczny Bartha oraz biotytów w granitoidach i hornfelsach na podstawie zawartości skandu w biotycie. Oznaczono stopień trójskośności skaleni potasowych z granitoidów oraz stan uporządkowania struktur skaleni potasowych z granitoidów i skał kontaktowo przeobrażonych na podstawie pomiarów kąta IV. Zrekonstruowano rozmieszczenie temperatur w aureoli kontaktowej masywu i porównano je z hipotetycznym rozkładem temperatur w osłonie intruzji granitoidowej o grubości 5000 m. Wyprowadzone wnioski tyczą się genezy kłodzko-złotostockiego masywu granitoidowego i magmy granitoidowej, stanu termicznego tej magmy, głębokości na której dokonała się intruzja oraz ciśnienia panującego w czasie intrudowania magmy i przemian kontaktowo-metamorficznych. Odtworzono również przypuszczalną historię rozwoju masywu granitoidowego i jego osłony. W pracy zamieszczono 39 analiz chemicznych granitoidów, skał żyłowych i metamorficznych oraz 17 analiz chemicznych minerałów ze skał magmowych i metamorficznych. W liczbie tej mieści się 17 analiz chemicznych skał i 8 analiz chemicznych minerałów dotychczas nie publikowanych.

Granitoids of the Kłodzko-Złoty Stok massif and their contact influence on the country rocks (petrographic characteristics)

Abstract
The Kłodzko-Złoty Stok granitoid massif occurring in the Central Sudetes (fig. 1) is bounded on the south-east by the metamorphic complex of Lądek and Śnieżnik Kłodzki, and on the north-west by the crystalline complex of Kłodzko and the Bardo structure. The massif is fault-bounded on the east by the Sudetic marginal fault, and on the west by the eastern fault of the Upper Nysa graben. The massif is crescent-shaped with its convex side looking towards the south-east. On the convex side of the massif occur schists of the metamorphic complex of Lądek and Śnieżnik Kłodzki (Precambrian; fig. 2). While on the concave side there are present greenschists and paleo-volcanic rocks of the crystalline complex of Kłodzko as well as contact metamorphic rocks of the Bardo structure (mainly altered Lower Carboniferous sedimentary rocks).

Full Text:

PDF