Kwarcyty Gór Śnieżnickich

Teresa Butkiewicz

Abstract


Praca dotyczy skał kwarcytowych występujących w Górach Śnieżnickich. Skały kwarcytowe są jednym z elementów litologicznych suprakrustalnej serii strońskiej. Tworzą zwarte, o ostrych kontaktach ławice leżące wśród łupków łyszczykowych i paragnejsów. Przeprowadzone badania wykazały, że ogół skał kwarcytowych rejonu Stronią Śląskiego i Śnieżnika ulegał zmiennym w swej intensywności procesom uruchamiania i wzrostu minerałów. Przemawia za tym m.in. obecność blastycznego mikroklinu w ilościach dochodzących do 30% obj. skały. Jednym z głównych czynników doprowadzających do wzrostu mikroklinu w kwarcytach była metasomatoza potasowa. Mikroklin jest jedynym skaleniem napotkanym w skałach kwarcytowych rejonu Stronią i Śnieżnika. Niezależnie przy tym od ilości, w jakich się nagromadza w skałach, nie ujawnia śladów wymielenia czy zdeformowania. Jest minerałem dostosowującym się do układu obecnych w skale składników z widocznymi objawami wzrostu i wypierania zarówno kwarcu, jak i muskowitu.
Zespół skał kwarcytowych rejonu Stronią Śląskiego swym ogólnym składem mało odbiega od typowych kwarcytów. Natomiast w kwarcytach masywu Śnieżnika mikroklin staje się powszechnym, często jednym z głównych składników skało-twórczych, co w myśl przyjętej hipotezy świadczyłoby o szerokim i intensywnym działaniu metasomatozy potasowej.

Full Text:

PDF