Zagadnienie wieku wapieni i fyllitów z Małego Bożkowa (Sudety Środkowe)

Tadeusz Gunia, Irena Wojciechowska

Abstract


Praca zawiera opis fauny stromatoporoidów i koralowców sylurskich stwierdzonych po raz pierwszy w metamorfiku Sudetów Środkowych.
Na podstawie zebranej fauny udokumentowano górnosylurski wiek wapieni i fyllitów z Małego Bożkowa. Dotychczas warstwy te zaliczano do górnego dewonu, kambro-syluru lub ordowiku. Badania autorów niniejszego opracowania dostarczyły również materiału do wstępnego wyjaśnienia warunków sedymentacji.

On the age of limestones and phyllites from Mały Bożków (Central Sudetes)

Abstract
A description is given of a fauna of Silurian stromatoporoids and corals for the first time reported from the metamorphic series in the Central Sudetes.
On the basis of that fauna the limestones and phyllites from Mały Bożków have been reliably referred to the Upper Silurian. Heretofore, these beds had been currently assigned to the Upper Devonian, Cambro-Silurian or Ordovician. The writers' investigations have also provided materials useful in a preliminary account of the conditions of sedimentation


Full Text:

PDF