Typomorficzne minerały pegmatytów masywu granitoidowego Strzegom-Sobótka

Janeczek Janusz

Abstract


Przedstawiono wyniki badań dwudziestu dwóch minerałów, z których większość została określona jako typomorficzne dla krystalizacji hydrotermalnej. Główny etap tej krystalizacji przypadał na interwał temperatur 300-200° C. Większość minerałów występuje w pegmatytach druzowych (miarolitycznych) w zachodniej części masywu Strzegom-Sobótka. We wschodniej części masywu brak jest pegmatytów druzowych. Występują tam pegmatyty żyłowe z berylem i granatem. Zróżnicowanie to tłumaczone jest różną głębokością konsolidacji magmy granitowej w zachodniej i wschodniej części masywu. Analiza paragenetyczna pozwala wyróżnić trzy zespoły minerałów odzwierciedlające warunki fizykochemiczne panujące w pegmatytach strzegomskich. Omówiono również sukcesję minerałów i przeobrażenia, którym podlegały one w czasie pomagmowej ewolucji granitów.

Typomorphic minerals of pegmatites from the Strzegom-Sobótka granitic massif

Abstract
The mineralogy and paragenetic relations of the pegmatitic assemblage are the subject of this paper. Most of the investigated minerals have been determined as typomorphic for hydrothermal crystallization. The minerals occur mainly in miarolitic pegmatites (drusy cavities) from the western part of the Strzegom-Sobótka massif. Three main types of parageneses have been established in these pegmatites. Physico-chemical conditions of the crystallization process are indicated by the parageneses. The eastern part of the Strzegom-Sobótka massif is characterized by the lack of drusy cavities. Beryl and garnet bearing pegmatite veins are predominant in this area. The difference in the regional arrangement of these two groups of pegmatites is explained in terms of different depth of magma crystallization. The sequence of crystallization and alteration of minerals are discussed.

Full Text:

PDF