Zmetamorfizowane złoża rud żelaza w Sudetach na tle innych złóż tego typu

Eugenia Zimnoch

Abstract


Scharakteryzowane zostały tekstury i struktury rud magnetytowych wschodniej i południowo-wschodniej części metamorficznej osłony granitu Karkonoszy. Przedstawiono także obserwacje tekstur i struktur magnetytu w złożach żelaza wschodnich Sudetów, w szczególności w złożach zmetamorfizowanych i złożach typu Lahn-Dill. Dla porównania podano cechy strukturalne niektórych zmetamorfizowanych złóż rud żelaza w Związku Radzieckim oraz rud magnetytowych w złożach magmowych. Wyciągnięte zostały wnioski genetyczne dotyczące magnetytowych rud żelaza w metamorficznej osłonie granitu Karkonoszy. Rozpatrzone zostały również ogólne zagadnienia związane z genezą zmetamorfizowanych magnetytowych rud żelaza.

Gites métamorphises des minerais de fer dans les Sudetes compares au point de vue de structure aux autres gisements analogues

Sommaire:

On a caractérisé les structures et les textures des minerais de fer à magnétite dans la partie de l'est et du sud-est du manteau cristallophyllien du granité des Karkonosze. On a présenté aussi les observations des structures et des textures des gisements de magnétite dans les Sudetes Orientaux, surtout celles des gisements métamorphisés et des gisements du type de Lahn-Dill. On a présenté ensuite pour la comparaison, les propriétés texturales des minerais de fer de quelques gîtes métamorphisés de l'U.R.S.S. et des minerais a magnétite d'origine magmatique. On a tiré les conclusions génétiques concernant particulierement les gisements de magnétite dans le manteau cristallophyllien du granité des Karkonosze. Enfin on a discuté les généralités de la genese des gisements de magnétite.


Full Text:

PDF