Spostrzeżenia geologiczne w okolicy Kamionkowa w Górach Sowich.

Wojciech Grocholski

Abstract


Autor relacjonuje wyniki swoich badań geologicznych wykonanych w sezonie letnim 1960 r. w okolicy osady Kamionkowo w Górach Sowich. Po podaniu ogólnej charakterystyki obszaru badań przedstawiono opisy nowych lub mało znanych odsłonięć skał krystalicznych, a zwłaszcza wapieni, piribolitów, kataklazytów i pegmatytów, z określeniem ich względnego następstwa czasowego. Druga część artykułu zawiera syntetyczne opracowanie pomiarów drobnych struktur, takich jak foliacja, lineacja i spękania skalne. Podjęto również próbę synchronizacji procesów tektonicznych i metamorficznych w gnejsach migmatytowych Gór Sowich.

On geology of the vicinity of Kamionkowo in the Sudetes Mountains

Abstract
The results are reported of geological investigations during the summer of 1960 in the vicinity of Kamionkowo in the Sowie Mts. A general description of the area under consideration is followed by descriptions of new or little known outcrops of crystalline rocks, particularly of limestones, pyribolites, cataclasites and pegmatites, giving their relative time sequence. The second part of the paper gives a synthetic analysis of the measurements of such microstructures as foliation, lineation and rock fissures. An attempt is made to synchronise the tectonic and metamorphic processes in the migmatite gneisses of the Sowie Mts.


Full Text:

PDF