Budowa geologiczna krystaliniku Gór Bystrzyckich.

Marian Dumicz

Abstract


Praca zawiera krótką charakterystykę petrograficzną serii krystalicznych Gór Bystrzyckich oraz obszerną analizę tektoniczną wraz z próbą wyjaśnienia tektogenezy omawianego regionu. Obserwacje mikroskopowe, badania struktur linijnych pochodzenia tektonicznego oraz analiza intersekcji pozwoliły autorowi odtworzyć kolejne etapy ewolucji krystaliniku bystrzyckiego i zachodzące w nim procesy petrogenetyczne i tektoniczne.

Geology of the crystalline massif of the Bystrzyckie Mts

Abstract
A brief description is given of the petrography of the crystalline massif of the Bystrzyckie Mts., together with a detailed tectonic analysis. An attempt is made to interpret the tectogenesis of this area. Microscopic observations, a study of the linear structures and intersection have enabled the writer to reconstrue the successive evolutionary phases of the Bystrzyckie crystalline massif and the petrogenetic and tectonic events which occurred there.


Full Text:

PDF