Góry Złote i Krowiarki jako elementy składowe metamorfiku Śnieżnika.

Authors

  • Don Jerzy

Abstract

W budowie metamorfiku Śnieżnika bierze udział gruba algoncka seria suprakrustalna, zwana strońską, oraz przenikające ją cztery serie infrakrustalne wiązane z kolejnymi paroksyzmami górotwórczymi. Są to prekambryjskie gnejsy śnieżnickie, kaledońskie gnejsy i migmatyty gierałtowskie, waryscyjskie granitoidy i trzeciorzędowe bazalty. Wymienione serie infrakrustalne w przeciwieństwie do utworów suprakrustalnych mają stratygrafię odwróconą, tzn. utwory młodsze leżą głębiej (tabl. I). W intensywnie sfałdowanym metamorfiku Śnieżnika zostały prześledzone cztery zanurzające się ku zachodowi elementy antyklinorialne zbiegające się wachlarzowe w wirgacji lądeckiej, oddzielone od siebie złożonymi synklinoriami (fig. 5).The Złote and Krowiarki Mts., as structural elements of the Śnieżnik metamorphic massifAbstract A thick Algonkian supracrustal series, the so called Stronie series, and four infracrustal series take part in the structure of the Śnieżnik metamorphic block. The four infracrustal series are: the Śnieżnik Precambrian gneisses, the Gierałtów Caledonian gneisses and migmatites, the Variscan granitoids and the Tertiary basalts. All the four series penetrate the Algonkian supracrustal series, and are connected with erogenic movements. The mentioned above infracrustal series, contrary to the supracrustal series, are characterised by „reversed” stratigraphy, i.e. those structurally younger are situated deeper down (tabl. I). Four converging westward anticlinorial elements have been traced within the intensely folded Śnieżnik metamorphic block. They converge fanlike in the Lądek virgation and are separated from one another by complicated synclinoriums (fig. 5). 

Downloads

Published

2005-01-26

Issue

Section

Articles