Rodingit z serpentynitów okolic Mikołajowa (masyw serpentynitowy Braszowice-Brzeźnica, Dolny Śląsk)

Gunia Piotr

Abstract


W niniejszej pracy po raz pierwszy opisano rodingit z serpentynitów okolic Mikołajowa (masyw serpentynitowy Braszowice-Brzeźnica).
Rodingit tworzy w silnie zaangażowanych tektonicznie serpentynitach owalną budinę o rozmiarach 3 x 0,4 m, zbudowaną z bezwodnego grossularu, wezuwianu, diopsydu i chlorytu (leuchtenbergitu), wykazuje oznaki silnego zbrekcjowania i mylonityzacji. Otacza go kilkucentymetrowej miąższości szarozielona chlorytowa otulina kontaktowa typu „black-wall". Pozycja geologiczna ciała rodingitowego oraz analizy chemiczne zestawione na diagramach ACF i CaO-SiO2-Al2O3 wykazują, że skalą wyjściową rodingitu mogło być gabro. W pracy podkreślono złożoność genezy rodingitu z Mikołajowa. Przyjęto pogląd, że powstał on w procesie serpentynizacji ultrabazytów.