Alkali amphiboles of the low grade metavolcanic rocks of Kaczawa Mts, West Sudeten, Poland.

Smulikowski Witold

Abstract


Abstract
Alkali amphiboles mainly of glaucophane and crossite composition (electron probe analyses) have been found in 54 metabasites and 3 keratophyres, in all structural units of Kaczawa complex. They may indicate the higher pressure regime of greenschist facies metamorphism. Metasomatism and variation in oxygen fugacity could affect the compositions of amphiboles and their significance as pressure indicators is limited. The large scale tectonic conclusions concerning Kaczawa complex based on alkali amphibole geo-barometry should be taken cautiously.

Alkaliczne amfibole w skałach metawulkanicznych o niskim stopniu zmetamorfizowana z obszaru Gór Kaczawskich, Sudety Zachodnie, Polska

Abstrakt

Alkaliczne amfibole, głównie o składzie glaukofanu i krossytu (analizy mikroanalizatorem rentgenowskim), zostały znalezione w 54 metabazytach i 3 keratofirach. Występują one we wszystkich strukturalnych jednostkach kompleksu kaczawskiego. Mogą one wskazywać na metamorfizm odpowiadający wyżej ciśnieniowej części facji zieleńcowej. Znaczenie alkalicznych amfiboli jako wskaźników ciśnienia jest ograniczone, bowiem metasomatyzm i zmiany lotności tlenu mogły także wpływać na ich skład. Interpretacje tektoniczne dużej skali dotyczące kompleksu kaczawskiego, oparte na geobarometrze wykorzystującym alkaliczne amfibole, powinny być traktowane z rezerwą.


Full Text:

PDF