A geochemical investigation of the age, significance and structural evolution of the Caledonian-Variscan granite-gneisses of the Śnieżnik metamorphic area (Central Sudetes, Poland).

Borkowska Maria, Choukroune Pierre, Hameurt Jean, Martineau François

Abstract


Abstract
This paper presents some new data concerning the Caledonian-Variscan evolution of the Śnieżnik metamorphic area (the Kłodzko region) where 3 main lithological divisions have been known for a long time: two groups of gneisses (the Śnieżnik gneisses and the Gierałtów gneisses) and a metasedimentary series (the Stronie series). On the basis of field observations and new geochemical and isotopic studies of the gneisses, an attempt to define their space and time relationships, their origin and the structural context of their emplacement has been made. Finally, a hypothesis for the evolution of this area in the period between ~460 and ~330 Ma is proposed.

Wiek, znaczenie i ewolucja strukturalna kaledońsko-waryscyjskich granitognejsów metamorfiku Śnieżnika w Sudetach Środkowych - studium geochemiczne

Abstrakt

Artykuł zawiera niektóre nowe dane dotyczące kaledońsko-waryscyjskiej ewolucji metamorfiku Śnieżnika, gdzie od dawna znane są 3 główne jednostki litologiczne: dwie grupy gnejsów (gnejsy śnieżnickie i gnejsy gierałtowskie) i zmetamorfizowana seria suprakrustalna (seria strońska). Na podstawie obserwacji terenowych oraz nowych badań geochemicznych i izotopowych gnejsów dokonano próby określenia ich relacji przestrzennych i czasowych, ich pochodzenia i warunków strukturalnych ich powstania. Jako efekt badań wysunięta została hipoteza przedstawiająca ewolucję badanego obszaru w okresie od ~460 do ~330 milionów lat temu.


Full Text:

PDF