Stanowisko torfów młodoholoceńskich z Polanicy-Zdroju (Sudety Środkowe).

Teresa Kuszell

Abstract


Abstract
W pracy przedstawiono wyniki badań palinologicznych profilu torfowego S-84 z Polanicy-Zdroju. Na ich podstawie odtworzono obraz zbiorowisk roślinnych i ich sukcesję w czasie powstania osadów torfowych. Diagram wykazuje wyraźne cechy diagnostyczne dla holocenu i obejmuje okres subborealny i subatlantycki. Spektra pyłkowe reprezentują zbiorowiska leśne z najbliższych okolic Polanicy-Zdroju oraz z przyległych pasm górskich otaczających Kotlinę Kłodzką. Wyniki badań dostarczyły wiadomości o znacznym udziale lasów świerkowych i jodłowych w najmłodszych okresach holocenu, a także o wpływie osadnictwa przedhistorycznego na szatę roślinną w okolicy Polanicy-Zdroju w okresie subatlantyckim. Rozwój roślinności w profilu S-84 wykazuje podobieństwo do diagramów holoceńskich z przyległych stanowisk południowej Polski, a także do wcześniej opracowanego profilu z Polanicy-Zdroju, który został zaliczony do interglacjału eemskiego.

The site of Young Holocene peat from Polanica-Zdrój, Central Sudetes

Abstract
Presented in the paper are the results of palynological investigations of peat from a profile S-84 in Polanica-Zdrój, Central Sudetes. The investigations have enabled the author to reconstruct plant communities of the region as well as their succession during accumulation of the peat. The pollen diagram bears features characteristic of Young Holocene including the Subboreal-and the Subatlantic period. The pollen spectra found in the peat represent forest communities from the nearest vicinity of Polanica-Zdrój as well as adjacent mountain ranges surrounding the Kotlina Kłodzka Basin. During the Young Holocene, the forests were dominated by spruce and lir. In the Subatlanticum, a prehistoric settlement influenced plant communities of the area of Polanica-Zdrój. The succession of plant communities found in the S-84 profile resembles those reported from other sites of Holocene known from southern Poland. Also, it is similar to and comparable with a peat profile investigated earlier from Polanica-Zdrój by Szczypek (1974), which has been erroneously ascribed to the Eemian.


Full Text:

PDF