Author Details

Selerowicz, Tomasz

  • Vol 469, No 469 (2017): Tom 469 - Articles
    POCHODZENIE I ZAGROŻENIA SIARKOWODOREM I WYSOKOCIŚNIENIOWYM GAZEM ZIEMNYM W ZŁOŻU KOPALŃ RUD MIEDZI POLKOWICE-SIEROSZOWICE I RUDNA – WSTĘPNE BADANIA IZOTOPOWE I MINERALOGICZNE
    Abstract  PDF