Author Details

Peryt, Tadeusz Marek

  • Vol 461, No 461 (2015): Tom 461 - Articles
    ZMIANY ŚRODOWISKOWE POPRZEDZAJĄCE SEDYMENTACJĘ GIPSÓW BADEŃSKICH I NA POCZĄTKU ICH DEPOZYCJI W REJONIE RZEKI WSCHODNIEJ (PÓŁNOCNA CZĘŚĆ ZBIORNIKA PRZEDKARPACKIEGO)
    Abstract  PDF