Author Details

Kuć, Paweł

  • Vol 472, No 472 (2018): Tom 472 - Articles
    ZASTOSOWANIE PRZENOŚNEGO SPEKTROMETRU XRF DO OKREŚLENIA ZAWARTOŚCI WYBRANYCH METALI W GLEBACH NA PRZYKŁADZIE REJONU GÓRY STRUŻNEJ (KRAJNO K. KIELC, GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE)
    Abstract  PDF