Author Details

Brański, Paweł, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

  • Vol 472, No 472 (2018): Tom 472 - Articles
    WSTĘPNA CHARAKTERYSTYKA PIERWIASTKÓW ZIEM RZADKICH I INNYCH PIERWIASTKÓW ŚLADOWYCH W OSADACH DROBNOZIARNISTYCH Z POGRANICZA TRIASU I JURY W DAWNEJ BRUŹDZIE ŚRÓDPOLSKIEJ
    Abstract  PDF