Author Details

Kosakowski, P.

  • Vol 423, No 423 (2007): Tom 423 - Articles
    WIEK MINERALIZACJI KRUSZCOWEJ W ANALIZIE DOJRZAŁOŚCI MATERII ORGANICZNEJ ŁUPKU MIEDZIONOŚNEGO I JEGO POWIĄZANIE Z TEKTONIKĄ POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MONOKLINY PRZEDSUDECKIEJ
    Abstract